Υπηρεσίες

Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων στα θέματα που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου. Ενδεικτικά:

 1. Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού για ευρεία γκάμα υπολογιστικών συσκευών (desktop PCs, tablets, smartphones).
 2. Αυτόματη εξαγωγή δεδομένων (αποδελτίωση) από τον παγκόσμιο ιστό και επαναχρησιμοποίησή τους (δημιουργία dataset για ερευνητικούς σκοπούς, Web 2.0 εφαρμογές, κτλ).
 3. Δημιουργία περιλήψεων από πολλαπλές κριτικές χρηστών σε προϊόντα και υπηρεσίες.
 4. Εξόρυξη Δεδομένων, Εξόρυξη Ιστού.
 5. Συστήματα συστάσεων σε διαδικτυακά καταστήματα.
 6. Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων.
 7. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση ποιότητας συστημάτων λογισμικού.
 8. Διαλειτουργικότητα συστημάτων λογισμικού.
 9. Μεταφορά υπηρεσιών σε υπολογιστικές υποδομές cloud.
 10. Ανάπτυξη ευφυών διαδικτυακών εφαρμογών.
 11. Ανάπτυξη μαθησιακών αντικειμένων.
 12. Ψηφιακή μοντελοποίηση.
 13. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διοίκησης.
 14. Σχεδίαση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.