Προγράμματα

Έργα στα οποία συμμετείχαν ή κατεύθυναν μέλη του εργαστηρίου:

 1. Towards an Integration of Process Algebraic and Petri Net Specifications of Agent Systems (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ), (Χαρτώνας)
 2. PerLA: Intelligent Personal Learning Assistants (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ), (Χαρτώνας, Τσιακμάκη, Τσούτσα)
 3. ProsAgent: Integration of the Holonic and Multi-agent System approaches to intelligent industrial process control (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι), (Χαρτώνας, Τσούτσα, Τσιακμάκη)
 4. Formal Methods in the analysis of Intelligent Systems (Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ/Θ), (Χαρτώνας)
 5. Denotational Semantics for Higher-Order Functional–Concurrent Languages, (EPSRC Project, University of Sussex, School of Cognitive & Computing Sciences (COGS), Theory of Computation Group), (Χαρτώνας)
 6. Fairness in Concurrent Computation–Fixpoint Logics (University of Manchester, Computer Science Dept, Theory and Formal Methods group), (Χαρτώνας)
 7. Reasoning About Fairness in Concurrent Computation (EPSRC Project, Dept of Mathematics & Computer Science, University of Leicester), (Χαρτώνας)
 8. Εξατομικευμένο Σύστημα Προγραμματισμού Πολιτιστικών Διαδρομών
  (myVisitPlanner NSRF 2007-2013 ) (Κόκκορας)
 9. Δημιουργία κέντρου ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης – Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών τεκμηρίων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (Κόκκορας)
 10. ExperNet:Ανάπτυξη Κατανεμημένου Έμπειρου Συστήματος για τη Διαχείριση ενός Εθνικού Δικτύου – ICT. (Κόκκορας)
 11. Συστήματα Σχεδιασμού Ενεργειών στο Σημασιολογικό Διαδίκτυο για εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονική Εκπαίδευση – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Κόκκορας)
 12. Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών στο Σημασιολογικό Διαδίκτυο – ΓΕ.Γ.Ε.Τ.  (Κόκκορας)
 13. Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Open SME
  http://opensme.eu/   (Κακαρόντζας)
 14. Παρατηρητήριο Ποιότητας Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα – SQO-OSS
  http://www.sqo-oss.org/   (Κακαρόντζας)
 15. Μετρική Μελέτη και Μελέτη Επιδόσεων Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (FLOSSMETRICS)
  http://flossmetrics.org/   (Κακαρόντζας)
 16. Σύστημα Υποστήριξης Αξιολόγησης Εκτάκτων Εκπαιδευτικών ΤΕΙ Λάρισας (Κακαρόντζας)
 17. Σχεδιασμός Συμμετοχικής Μάθησης σε Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα (Κακαρόντζας)
 18. Προηγμένες Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας (Κακαρόντζας, Γκαράνη)
 19. Learning Objects in the CROP Architecture (doctoral research – Τσιακμάκη)
 20. Automatic Composition of Web Services (doctoral research – Τσούτσα)
 21. Decision algorithms for extensions and variants of Propositional Dynamic Logic
  (doctoral research – Κριτσιμάλης)
 22. Δίκτυα επικοινωνίας σε κατανεμημένα συστήματα – ΓΕ.Γ.Ε.Τ. (Γκαράνη)
 23. Ναυτιλιακή Ιστορία των Ελλήνων, 1700-1821 – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι (Γκαράνη)