Έργα

Ερευνητικά Αποτελέσματα / Έργα / Demos (εν συντομία):

 1. Σύστημα Αποδελτίωσης Ιστού DEiXTo
  (http://deixto.com)
 2. COPE – Component Adaptation Environment
  (https://bitbucket.org/gkakaron/copeswingapp/wiki/Home)
 3. Σύστημα Υποστήριξης Αξιολόγησης Υποψήφιων Συνεργατών ΤΕΙ Θεσσαλίας (http://synergates.teilar.gr)
 4. Λογισμικό Σύνταξης Μαθησιακών Αντικειμένων Αρχιτεκτονικής CROP.
 5. Σύστημα Δημιουργίας Περιλήψεων σε on-line Κριτικές Προϊόντων
  (http://deixto.com/mopis-multiple-opinion-summarizer/ )