Υπηρεσία Εύρεσης της Ρίζας Λέξεων στην Ελληνική Γλώσσα

Στη διεύθυνση http://deixto.com/greek-stemmer/ υπάρχουν λεπτομέρειες για μια on-line υπηρεσία εύρεσης της ρίζας (stem) λέξεων στην Ελληνική Γλώσσα. Η υπηρεσία μπορεί να κληθεί μέσω http κλήσεων περνώντας ως παραμέτρους τις επιθυμητές λέξεις, χωρισμένες με κόμμα. Τα αποτελέσματα επιστρέφονται παρόμοια σε txt μορφή. Ένα παράδειγμα χρήσης δίνεται στη συνέχεια: