ΦΕΚ Ίδρυσης Ερευνητικών Εργαστηρίων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 873/2015, 19/05/2015) η απόφαση ιδρύσεως ερευνητικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Στην πρώτη ομάδα που εγκρίθηκε ήταν και το εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Γνώσης (SAKE – Software and Knowledge Engineering).

Web API σε Προκηρύξεις Δημοσίου του ΚΗΜΔΗΣ

deixtoΜε τη βοήθεια του συστήματος αποδελτίωσης ιστού DEiXTo, δημιουργήθηκε ένα Web API (http GET κλήσεις) που παρέχει σε XML κωδικοποίηση όλα τα στοιχεία των προκηρύξεων που δημοσιεύονται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα χαρακτηριστικά αυτής της υπηρεσίας είναι:

  • Καθημερινή ενημέρωση από το ΚΗΜΔΗΣ.
  • Πλήρης αποδελτίωση προκηρύξεων (ως και 30 πεδία πληροφορίας).
  • Μόνιμες διευθύνσεις για το αρχείο (PDF) προκήρυξης.
  • Φιλτράρισμα βάση χρονικής περιόδου δημοσίευσης, λήξης προθεσμίας και κωδικών CPV.
  • Δεδομένα σε κωδικοποίηση XML για περαιτέρω επεξεργασία.
  • Δυνατότητα on-demand παραμετροποίησης και εξατομικευμένης ροής (περιορισμένοι κωδικοί CPV, λιγότερα πεδία πληροφορίας, HTML οutput, κτλ)
  • Δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης.

e-procurement

Περισσότερα, συμπεριλαμβανομένης και demo κλήσης θα βρείτε στη διεύθυνση http://deixto.com/eprocurement/ .

Φοιτητές που ενδιαφέρονται για πιθανή αξιοποίηση των δεδομένων να επικοινωνήσουν με τον κ. Φ. Κόκκορα.

Συμμετοχή και Διάκριση σε hackathon για Ανοιχτά Δεδομένα

fuelGR-128Ο Καθ. Εφαρμογών του Τμήματος και μέλος του εργαστηρίου SAKE, Φώτης Κόκκορας, συμμετείχε με τον φοιτητή του Τμήματος Θάνο Πηγαδά, σε hackathon για αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων, που διοργάνωσε στην Αθήνα ο φορέας  Innovathens. Παρουσιάστηκε η web έκδοση της οικογένειας εφαρμογών fuelGR που παρέχουν ενημέρωση για τιμές της Ελληνικής αγοράς καυσίμων. Η εφαρμογή απέσπασε πρώτη θέση και εξαιρετικά σχόλια .

InnovAthens-hackathon-2015-03

Συγχαρητήρια στους ανωτέρω αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας fuelGR,  τον Δημήτρη Ντέμο (φοιτητής του Τμήματος / Win 8 fuelGR) και τον Τάσο Θεοδοσίου (απόφοιτος του Τμήματος / Windows Phone fuelGR).

Συνεργασία DEiXTo με Publicspending.net

To Publicspending.net είναι μια ερευνητική προσπάθεια που αποσκοπεί στο να αναδείξει τη χρησιμότητα διασυνδεμένων ανοιχτών δεδομένων (Linked Open Data) του οικονομικού τομέα και ειδικότερα τη συμβολή τους στη διαφάνεια και την καινοτομία.

open-data

Το DEiXTo (http://deixto.com) τροφοδοτεί το Publicspending.net με δομημένα μεταδεδομένα από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική καταχώριση στο DEiXTo.com.

Υπηρεσία Εύρεσης της Ρίζας Λέξεων στην Ελληνική Γλώσσα

Στη διεύθυνση http://deixto.com/greek-stemmer/ υπάρχουν λεπτομέρειες για μια on-line υπηρεσία εύρεσης της ρίζας (stem) λέξεων στην Ελληνική Γλώσσα. Η υπηρεσία μπορεί να κληθεί μέσω http κλήσεων περνώντας ως παραμέτρους τις επιθυμητές λέξεις, χωρισμένες με κόμμα. Τα αποτελέσματα επιστρέφονται παρόμοια σε txt μορφή. Ένα παράδειγμα χρήσης δίνεται στη συνέχεια:

Η ΥπερΔιαύγεια “καταναλώνει” το RSS feed του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Η ΥπερΔιαύγεια γίνεται ο πρώτος μεγάλος “καταναλωτής” της RSS τροφοδοσίας που δημιουργήσαμε με το DEiXTo, για τα δεδομένα του Κεντρικου Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ultraclarity-logo380x75v2

Σχετικά links:

DEiXTo RSS feed για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) αποτελεί το κεντρικό ηλεκτρονικό κόμβο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα. Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και η υποστήριξη των ενδιαφερομένων (πολίτες, αναθέτουσες αρχές, προμηθευτές, εποπτικές αρχές). Καρδιά του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.).

open_data_stickersΑν και υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα του, το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. δεν παρέχει κάποιο API μέσω του οποίου να μπορεί κάποιος να έχει αυτοματοποιημένη λήψη δεδομένων. Δημιουργήσαμε λοιπόν μια τεχνητή ροή δεδομένων (RSS) με χρήση του DEiXTo. Το όφελος είναι διπλό:

  • δίνεται αυτοματοποιημένη πρόσβαση στα δεδομένα δημοπρασιών μέσω ενός διαδεδομένου καναλιού πληροφόρησης (RSS),
  • δίνεται η δυνατότητα σε προγραμματιστές εφαρμογών να χτίσουν εφαρμογές με βάση αυτά τα δεδομένα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο site του DEiXTo ή να δείτε απευθείας το αποτέλεσμα.