Αρχείο μηνός Μάιος 2015

ΦΕΚ Ίδρυσης Ερευνητικών Εργαστηρίων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 873/2015, 19/05/2015) η απόφαση ιδρύσεως ερευνητικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Στην πρώτη ομάδα που εγκρίθηκε ήταν και το εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Γνώσης (SAKE – Software and Knowledge Engineering).