Αρχική

Το εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Γνώσης (SAKE – Software and Knowledge Engineering) είναι μια προσπάθεια συνένωσης, συνδυασμού και εξωτερίκευσης των επιμέρους δράσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, των μελών του τομέα Μηχανικών Λογισμικού, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το Εργαστήριο:

 • παρέχει υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημοσίους φορείς,
 • συμμετέχει στη διαμόρφωση προτάσεων χρηματοδότησης προς Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών.

Δραστηριότητες:

 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Λογική και Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Εξόρυξη Δεδομένων και Ιστού
 • Ανοιχτά Δεδομένα
 • Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα
 • Τεχνολογίες Ιστού
 • Προγραμματισμός Φορητών Συσκευών
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Πληροφοριακά Συστήματα